Mobiliteit

Mobiliteit wordt gedefinieerd als het vermogen om je fysiek voort te bewegen. Dit betekent dat mobiliteit alle vormen van voortbeweging omvat met (bijvoorbeeld rolstoel, of gemotoriseerd voertuig) of zonder hulpmiddel (bijvoorbeeld lopen). Hierbij mag gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator. Mobiliteitsbeperkingen voorspellen achteruitgang in bijvoorbeeld ADL (staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) functioneren.

 

 

Krukken of een wandelstok

Viaerwin Categorie Krukken

 

 

Rollator

Categorie Rollator

 

 

Rolstoel

(overige stoelen hebben wij geplaatst in onder ‘Zitcomfort‘)

Viaerwin Categorie Rolstoel

 

 

Duwondersteuning

Viaerwin Categorie Duwondersteuning

 

 

Scootmobiel

Viaerwin Categorie Scootmobiel

[whohit]mobiliteit[/whohit]